Język angielski

Poznaj ofertę kursów języka angielskiego dla dzieci i młodzieży

English Academy Kids

Basic for kids

Opis kursu

English Academy Kids to poziom stworzony dla dzieci dopiero uczących się pisać, dzieci w książkach poznają podstawowe zwroty językowe, pracują na piosenkach i na komiksach, prowadzą proste dialogi z nauczycielem i uczniami. Między innymi uczą się użycia w kontekście struktury „ have got”, „like”, „can”, opisują salę lekcyjną z wykorzystaniem prepositions of place, zamawiają dania w restauracji i kupują warzywa i owoce na targu, uczą się wskazywać drogę do konkretnego miejsca w mieście, pytać o cenę w sklepie.

English Academy 1

Basic for kids A1

Opis kursu

English Academy 1 to poziom stworzony dla klas 2, na zajęciach dzieci między innymi płynnie posługują się strukturą „can”, zamawiają potrawy w restauracji i na targu, opisują zwierzęta używając przymiotników, części ciała i miejsc gdzie dane zwierzę mieszka, opisują swój plan lekcji z użyciem nazw dni tygodnia i przedmiotów szkolnych, płynnie odmieniają TO BE oraz używają do opisów struktur THERE IS/THERE ARE aby kompleksowo opisać wszystkie pokoje w domu i meble znajdujące się w nich. Poruszają się swobodnie po mieście dając wskazówki drogi i opisując miejsca wokół siebie, opowiadają o ulubionych czynnościach wakacyjnych z użyciem adverbs aby wskazać z jaką częstotliwością je wykonują.

English Academy 2

A1/A2

Opis kursu

English Academy 2 to poziom stworzony dla klas 3, na zajęciach dzieci między innymi opisują plan lekcji z wykorzystaniem dni tygodnia, godzin i przedmiotów szkolnych, utrwalają struktury „good at”, „like”, „can”, prowadzą dialog z lekarzem, kompleksowo opisują swoje dolegliwości i udzielają rad w języku angielskim, poznają różnicę pomiędzy rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi, stopniują przymiotniki opisują pogodę z użyciem mapy, opowiadają o swoich ulubionych filmach i ulubionych atrakcjach w parkach rozrywki, prowadzą dialog w sklepie odzieżowym, kompleksowo opisują osobę z użyciem nazw zawodów cech wyglądu, charakteru, ubrań oraz zainteresowań. Dzieci poznają czas Present Simple i podstawy czasu przeszłego zupełnie nieświadomie, co sprawia, że wejście w klasę 4 nie jest dla nich wyzwaniem.

English Academy 3

A1/A2

Opis kursu

English Academy 3 to poziom stworzony dla klas 4, który łączy w sobie materiały i zagadnienia wymagane od dzieci do klasy 6 włącznie. Uczniowie poznają rodzaje budynków i opisują kompleksowo pomieszczenia, opowiadają o szkole, planach lekcji oraz zainteresowaniach, tworzą definicje związane z tematem „szkoła”, tworzą definicje zawodów i opisują charakterystykę pracy różnych osób,  opowiadają o relacjach rodzinnych, zainteresowaniach, czasie wolnym, opowiadają o zasadach zdrowego żywienia  użyciem should/shouldn’t, prowadzą dialog w sklepie odzieżowym, oprowadzają po mieście wskazując drogę, tworzą daty z użyciem liczb porządkowych i opowiadają o różnych świętach międzynarodowych. Wszystkie tematy są umiejętnie przeplatane treściami gramatycznymi takimi jak: rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, articles, this/that/these/those, czasowniki modalne, czasy Present Simple, Present Continuous oraz ich kontrast, some/any, czas Future Simple oraz struktura „going to”, czas przeszły Past Simple. Nagrania oraz zadania zawarte w książce mają formę i strukturę już na tym etapie przygotowującą i oswajającą z zadaniami na egzaminie ósmoklasisty.

English Academy 4

A2

Opis kursu

English Academy 4 to poziom stworzony dla klas 5, na którym uczniowie intensywnie pracują na tekstach i słuchankach pod kątem egzaminu ósmoklasisty, tworzą definicje i proste formy pisemne takie jak list nieformalny. Uczniowie poznają słownictwo z zakresu podróży, kina, kuchni świata, sportu, przyjaźni i relacji, technologii, rozrywki, literatury, zakupów oraz gier i telewizji. Materiał został stworzony w taki sposób, aby czytanie i rozumienie kontekstu nie stanowiło problemu, nawet przy większym zaawansowaniu językowym treści. Wszystkie tematy są umiejętnie przeplatane treściami gramatycznymi takimi jak: porównanie czasów teraźniejszych, przeszłych, Future Simple i Going to, czasowników modalnych, czas Present Perfect.

English Academy 5

A2+

Opis kursu

English Academy 5 to poziom stworzony dla uczniów klas 6-7, na zajęciach utrwalamy i poznajemy wszystkie treści wymagane na egzaminie ósmoklasisty. Poszerzamy słownictwo o idiomy, phrasal verbs oraz kolokacje potrzebne do tworzenia zdań o swoim hobby, szkoły, pracy, wakacji, natury, zdrowia, pogody, potraw i ubioru. Uczniowie używają i wplatają zaawansowane słownictwo w wypowiedzi pisemne i ustne w taki sposób, że mocno rozbudowują bogactwo językowe. Na każdym kroku uczeń ma możliwość doskonalić umiejętność pisania listu nieformalnego oraz wpisu na blogu, wymaganych na egzaminie ósmoklasisty.

English Academy 6

A2/B1

Opis kursu

English Academy 6 to poziom stworzony dla klas 7-8 oraz liceum. Uczniowie pracują na podręczniku kursowym przygotowujących do egzaminu Cambridge B1 Preliminary oraz wzbogacają wypowiedzi pisemne i ustne o idiomy, phrasal verbs, kolokacje oraz słowotwórstwo. Rozbudowują swoje wypowiedzi ustne i pisemne z tematów takich jak: wygląd zewnętrzny, charakter, dom, podróże, czas wolny, dolegliwości, zdrowie, prawidłowe odżywanie,  nawyki i wiele innych. Materiał zawiera elementy wymagane w pierwszej klasie liceum. Niektóre grupy na tym poziomie mają zajęcia z lektorem oraz native speakerem.

English Academy 7

B1+

Opis kursu

English Academy 7 to poziom stworzony dla klas 8 oraz liceum. Uczniowie pracują na podręczniku kursowym przygotowujących do egzaminu Cambridge B2 First oraz wzbogacają wypowiedzi pisemne i ustne o idiomy, phrasal verbs, kolokacje oraz słowotwórstwo. Rozbudowują swoje wypowiedzi ustne i pisemne z tematów takich jak: wygląd zewnętrzny, charakter, dom, podróże, czas wolny, dolegliwości, zdrowie, prawidłowe odżywanie,  nawyki i wiele innych. Materiał zawiera elementy wymagane w pierwszej klasie liceum. Większość grup na tym poziomie ma zajęcia z lektorem oraz native speakerem. Zajęcia przygotowują do matury na poziomie podstawowej.

English Academy 8

B2/B2+

Opis kursu

English Academy 8 to poziom stworzony dla uczniów liceum. Uczniowie pracują na podręczniku kursowym przygotowujących do egzaminu Cambridge B2 i egzaminu maturalnego. Podczas kursu wzbogacają wypowiedzi pisemne i ustne o idiomy, phrasal verbs, kolokacje oraz słowotwórstwo. Rozbudowują swoje wypowiedzi ustne i pisemne z tematów takich jak: wygląd zewnętrzny, charakter, dom, podróże, czas wolny, dolegliwości, zdrowie, prawidłowe odżywanie,  nawyki i wiele innych. Większość grup na tym poziomie ma zajęcia z lektorem oraz native speakerem. Zajęcia przygotowują do matury na poziomie rozszerzonym

Jeśli masz do nas pytania, jesteśmy gotowi odpowiedzieć na każde z nich. 

Uczymy w różnych lokalizacjach w Rzeszowie, Wrocławiu i online

siedziba szkoły w Rzeszowie

- Siedziba Główna: Mazowiecka 67,
- II Siedziba Szkoły: Witolda 8B
- III Siedziba Szkoły: Wołyńska 8

oddziały Rzeszów

  • Szkoła Podstawowa Ojców Pijarów – Rzeszów
  • Szkoła Podstawowa Sióstr Pijarek – Rzeszów
  • Szkoła Podstawowa nr 18
  • Szkoła Podstawowa nr 5

oddziały Kraków

  • Szkoła Podstawowa Sióstr Pijarek – Zwierzyniec
  • Szkoła Podstawowa nr 119, Azory

Godziny pracy

pon - pt : 8 - 19

Kontakt telefoniczny

662 770 622 -Pani Ola
732 770 622 - sekretariat

oddziały Jarosław

  • Szkoła Podstawowa nr 1 – Jarosław
  • Szkoła Podstawowa nr 2 – Jarosław
  • Szkoła Podstawowa nr 5 – Jarosław